EPB + ventilatieverslaggeving

EPB : Energieprestatie en binnenklimaat

Ieder gebouw waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moet een bepaalde norm halen. Die norm wordt de EPB – eis genoemd en heeft als doel het beperken van het energieverbruik en een goede kwaliteit van binnenklimaat verzekeren.

De eisen zijn afhankelijk van het soort gebouw (openbaar, privé,…) en van de aard van de werkzaamheden (nieuwbouw, verbouwing,…)

De taken van de EPB – deskundige in mensentaal:

  • We maken het EPB – dossier op waarin te de behalen normen staan en wat je hiervoor moet doen (isolatie,…).
  • Daarnaast zorgen we ook voor het officieel neerleggen van de startverklaring (dit gebeurt voor de werken starten).
  • Nadien passen we het aanvankelijke dossier aan waar nodig (hoeveel isolatie is er éffectief gebruikt,…) en dienen we de officiële eindverklaring in. Dit gebeurt als de werken klaar zijn en moet ten laatste een half jaar na het zetten van de domicilie op dit adres.

Deze eindverklaring zal dus bepalen of je de norm al dan niet behaalt:

  • Indien je voldoet aan de norm, dan ben je met alles in orde en wordt hier geen gevolg aan gegeven.
  • Als de norm béter is dan de opgelegde norm, kan je eventueel korting krijgen op de onroerende voorheffing van jouw woning.
  • Als je niet voldoet aan de norm, zal de overheid jou een boete aan rekenen. Als de EPB – deskundige alle gegevens ingeeft en ziet dat je de norm niet haalt, zal hij jou adviseren om nog maatregelen te treffen (dit kan o.a. het uitvoeren van een blowerdoortest zijn). Met die maatregelen kan je nog enkele EPB – punten zakken en behaal je waarschijnlijk wél de norm. Op die manier kan je het betalen van een boete vermijden.

Ventilatieverslaggeving:
Sinds 1 januari 2016 is het aanstellen van een ventilatieverslaggever voor nieuwbouw en “ingrijpende energetische” renovaties verplicht.
Ventilatieverslaggeving bestaat uit 2 delen: ontwerp en verslaggeving.

  • Ontwerpfase: op basis van de verwachtingen (geluid, prestaties, beperkte omvang) van de klant wordt het passende ventilatiesysteem ge kozen. De gegevens van de gekozen installatie worden door de EPB–deskundige gerapporteerd in de startverklaring.
  • Verslaggeving:geeft de prestaties van installatie weer, onder andere de gemeten debieten.De resultaten vermeld in het verslag worden opgenomen in de EPB–aangifte.
    Regelgeving met betrekking tot ventilatie op: www.energiesparen.be/epb/eisenventilatie

Meer informatie op: bouwen-en-verbouwen.

Meer Informatie op: Klik hier of Vragen?
Contacteer ons