Veiligheidscoördinatie

Sinds het Koninklijk Besluit van 25/01/2001 is een bouwheer verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen voor werken waarbij er meer dan één aannemer aangesteld wordt.

De voornaamste taak van de coördinator is advies geven om de werkplek zo veilig mogelijk te maken én houden. Voor vele mensen is de aanstelling van een veiligheidscoördinator puur een verplichting, ons doel is om ervoor te zorgen dat mensen documenten in handen krijgen waar ze écht iets mee zijn. Wij leveren documenten af in begrijpbare taal die in praktijk een meerwaarde kunnen bieden.

De taken van een veiligheidscoördinator in mensentaal:

  • Het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan. Dit is een dossier die opgemaakt wordt voor de werken van start gaan. Daarin staat een opsomming van punten die van belang zijn bij de specifieke werken. Gedurende de verwezenlijking van het bouwwerk, wordt dit plan aangepast en aangevuld. De aannemers en hun werknemers moeten dit doornemen en er rekening mee houden.
    De veiligheidscoördinator denkt ook mee wat er nog in orde gebracht moet worden bij bepaalde werken, denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een vergunning bij de gemeente wanneer een stuk van de openbare weg ingenomen wordt. Deze zaken noteert hij ook in dit VGP.
  • Het opmaken van een coördinatiedagboek. Dit is een verzameling van alle communicatie tussen alle betrokken partijen. Hier vindt u ook de verslagen van de werfbezoeken terug.
  • Het opmaken van een postinterventiedossier. Dit is een dossier met daarin alle nuttige documenten m.b.t. de structuur van het gebouw ( as-built plannen, stabiliteitsstudie,…). Daarnaast geeft het PID ook informatie over verborgen gevaren (plaats leidingen elektriciteit, gas). Ook informatie over onderhoud en herstellingen vind je hierin terug.
  • De werfbezoeken gebeuren op onaangekondigde tijdstippen. Hierbij wordt de algemene veiligheid op de werf en het naleven van de in het veiligheids- en gezondheidsplan gestelde eisen gecontroleerd. Daarna wordt een verslag opgemaakt met onze bevindingen, zowel positief als negatief.
Meer informatie op de website van Vlaanderen.be: Klik hier   of Vragen?
Contacteer ons