Er wordt een onderscheid gemaakt tussen installaties van voor 01/10/1981 en na 01/10/1981.

Bij oudere installaties was nog geen keuring bij ingebruikname verplicht, als er geen geldig keuringsverslag voorhanden is moet de installatie gekeurd worden.

Na 01/10/1981 moesten installaties gekeurd worden voor ingebruikname. Een keuring is 25 jaar geldig, indien er niets aan de installatie gewijzigd wordt. Indien er wijzigingen aan de installatie werden aangebracht of het eerste keuringsverslag verlopen is, moet de installatie herkeurd worden.

Meer informatie op:

Klik hier of Vragen?

Contacteer ons

In volgende gevallen moet de privé –riolering gekeurd worden:

  • Vóór de eerste ingebruikname;
  • Bij belangrijke wijzigingenaan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen;
  • Na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder;
  • Bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Meer informatie op:

Klik hier of Vragen?

Contacteer ons

De regelgeving m.b.t. het keuren van stookolietanks houdt rekening met verschillende factoren, onder andere volume, boven –of ondergronds, eerste ingebruikname,…

Een overzicht van de regelgeving vindt u op:

Klik hier of Vragen?

Contacteer ons

Ook voor de keuring van uw gasinstallatie kunt u bij ons terecht. Contacteer ons voor meer informatie.